Çemişgezek Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Personel

Muhammed Hilmi AKGÜNLÜ
Genel Sekreter


Esin BİÇİCİ
Memur


Melik Şah GÖKALP
Şöfor


Cezair KARATAŞ
Tarım Danışmanı